PPR

Skolepsykologisk rådgivning

Naur-Sir Skole er tilknyttet det kommunale system i forhold til indstillinger til PPR.
Vi har Andrea Jakobsen tilknyttet som skolepsykolog.

Skolen har foldere om PPR liggende, som kan rekvireres ved henvendelse til kontoret.
Er der brug for kontakt til PPR kan skolens leder kontaktes.