Forsikring:
Kommunen har ikke tegnet en ulykkesforsikring for børn i kommunens varetægt.
Der er heller ikke tegnet forsikring for brille- og tandskader.  


Elever skal selv betale:
På skolen skal eleverne selv dække udgifterne til ødelagte ting (bøger, vinduer, taster på computerer, inventar mm.). Der kan ske uheld, som eleven ikke selv skal dække.
I tilfælde, hvor en elev bevidst har ødelagt noget, vil forældrene modtage en regning.

Forældre til et barn som har ødelagt noget bevidst, vil modtage en besked på Intra fra skolen forud for regningen.