Skolesundhedsplejen på  Naur Sir skole
Alle skoler i Holstebro kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken er ansat i afdelingen for børn & unge. Sundhedsplejerske  Lone Kjær Hein kan træffes på 96 11 53 11 eller mail [email protected]

Alle elever får tilbudt kontakt med sundhedsplejersken i børnehaveklassen, 1., 3., 6. og 8. klasse.

I børnehaveklassen inviteres eleven sammen med forældrene. Formålet med undersøgelsen er at vurdere helbred, trivsel og skoleparathed. Eleven bliver målt og vejet, farvesynstestet, syns samt høreprøvet og der foretages en vurdering af motorikken.

I 1., 3. og 6. klasse undersøges elevernes syn, højde og vægt.
I 3. klasse er der en individuel sundhedssamtale med vægt på fritid og kammeratskab.
I 6. klasse har vi igen en sundhedssamtale med vægt på, hvad er et godt liv og det at kunne skelne mellem sundt og usundt. Herunder misbrug af tobak og alkohol samt forandringer i puberteten.

I 8. kl. undersøges elevernes syn, farvesyn, hørelse samt højde og vægt. I den individuelle samtale arbejdes ud fra 3 hovedtemaer: helbred i bred forstand, den unges trivsel samt fremtidsplaner.

Undervisningstilbud:
Til 5. klasse tilbydes pubertetsundervisning i samråd med klasselæreren og i 8. klasse seksualundervisning.

I 9. klasse tilbydes eleverne ”du bestemmer”, som er et sundhedspædagogisk tilbud, hvor eleverne arbejder med at træffe egne, sunde valg.


Se også www.sundhedsplejen-holstebro.dk

Elever og forældre er altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken for råd og vejledning.

 

Jeg  kan træffes på

Telefon 96 11 53 11

Mail: [email protected]lstebro.dk

 

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerske
Lone Kjær Hein