• ikon
  Randi Liebetrau Poulsen den 08-09-2017
  Nyt fra læsevejlederen.

  Ordblindefestival i Holstebro Komune d. 2. - 6 okt. 2017
  Der vil være APP-cafe, worksshops, foredrag mm.
  Tag og læs / hør  folderen.
   

Naur-Sir Skole & Børnehus

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen